Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Zajtra slávime Pondelok Svätého Ducha.
  • Na budúci piatok bude voľnica.
Zemplínska Teplica
  • Sv. spoveď bude v piatok 16:00 – 18:00 a v nedeľu.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
1. jún
18:00 Pondelok Svätého Ducha. 
+Zlata, Imrich, Michal a Mária (r. Harčariková)
Utorok
2. jún
 
Streda
3. jún

Štvrtok
4. jún
 
 Piatok
5. jún
18:00 Ružencové arcibratstvo
Sobota
6. jún

Nedeľa
7. jún
10:00
Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici.

 

Malé Ozorovce:
  • Sv. spoveď bude v pondelok 15:30-16:45 a v piatok.
  • Na budúcu nedeľu bude ofera na sv. chrám.
  • Sväte liturgie:
Pondelok
1. jún
16:45  Pondelok Svätého Ducha.  
+Anna a Michal Kačunoví
Rodina Dobošová
Utorok
2. jún
 
Streda
3. jún
 
Štvrtok
4. jún
 
Piatok
5. jún
16:45  Ružencový spolok
Sobota
6. jún
 Nedeľa
7. jún
8:30 Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici.

 

 

 Posted by at 9:41 pm