Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Na budúci piatok bude voľnica.
  • Na budúcu nedeľu bude ofera na cirkevné školy a katechetický úrad.
  • Dňa 3. februára bude 1. zádušná sobota.
Zemplínska Teplica:
  • Na budúcu nedeľu bude o 8:00 utiereň.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
22. január
17:30  +Mária a Juraj (p. Petrašová) 
+Ján Havrilla +panychída
Utorok
23. január
8:00 +Anna, Andrej a Stanislav (r. Ťukotová)
Streda
24. január
17:30  +Zlata, Imrich, Mária a Michal (r. Harčariková)  
+František a Anna (r. Davidová)
Štvrtok
25. január
8:00  +Ján a Mária Nihiloví +panychída
Piatok
26. január
17:30 +Michal Uherský
Sobota
27. január
8:00 +Dušan Tirpák  +panychída (r. Nováková)
Nedeľa
28. január
9:00 Nedeľa o márnotratnom synovi.

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
22. január
                                   
Utorok
23. január
 
Streda
24. január
16:15 +František, Ján a Ján Rusnákoví
Štvrtok
25. január
 
Piatok
26. január
 
Sobota
27. január
 
Nedeľa
28. január
10:30 Nedeľa o márnotratnom synovi.

 Posted by at 9:41 pm