Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Na budúci piatok slávime sviatok Božského Srdca Ježišovho, bude voľnica.
  • Na budúcu sobotu slávime sviatok Narodenia Jána Krstiteľa.
  • Na budúcu nedeľu bude ofera na aktivity sv. otca.
Zemplínska Teplica:
  • Na budúcu nedeľu bude o 10:30 odpustová slávnosť v kostole.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
19. jún
18:00 +Tomáš Micák
Utorok
20. jún
18:00 +Michal a Mária Domarackí
Streda
21. jún
18:00 +Andrej a Anna (r. Dikejová)
Štvrtok
22. jún
18:00 + z r. Baranovej +panychída 
Piatok
23. jún
18:00 Sviatok Božského Srdca Ježišovho.
+Pavel, Anna, Michal a Anna (r. Servanská)
Sobota
24. jún
8:00 Sviatok Narodenia Jána Krstiteľa.
+Ján Forgáč
Nedeľa
25. jún
9:00 2. nedeľa po Päťdesiatnici

 

Malé Ozorovce:
  • Na budúcu nedeľu bude o 10:30 odpustová slávnosť v Zbehňove.
  • Sväte liturgie:
Pondelok
19. jún
   
Utorok
20. jún
Streda
21. jún
16:45 +Anna Hajduková +panychída (r. Bejdová)
Štvrtok
22. jún
   
Piatok
23. jún
16:45  Sviatok Božského Srdca Ježišovho.
+Michal Tomáš
Sobota
24. jún
9:30  Sviatok Narodenia Jána Krstiteľa.
+Ján Rác
 Nedeľa
25. jún
7:30 3. nedeľa po Päťdesiatnici

  Posted by at 9:41 pm