Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Na budúcu stredu slávime sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu, po liturgii bude požehnanie deti.
  • Na budúcu nedeľu bude myrovanie.
Zemplínska Teplica
  • Na budúcu nedeľu bude o 8:00 utiereň.
  • Na budúcu nedeľu bude prehliadka detských zborov v Trebišove.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
19. november
17:30 +Andrej Kačmár (9. deň)
Utorok
20. november
8:00 +Juraj Petraš
Streda
21. november
17:30 Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu. 
+Ján Sedrovič (r. Ťukotová) 
Štvrtok
22. november
8:00 +Imrich Palaščak
 Piatok
23. november
17:30 +Emil a Ján (r. Jána Miňa)
Sobota
24. november
8:00 +Ján Pahara +panychída
Nedeľa
25. november
9:00 Nedeľa Krista Kráľa. 

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
19. november
 
Utorok
20. november
 
Streda
21. november
16:15 Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu. 
+Eva Bejdová +panychída
Štvrtok
22. november
 
Piatok
23. november
16:15 +Anna Džudžaková
Sobota
24. november
 
 Nedeľa
25. november
10:30 Nedeľa Krista Kráľa. 

  

 Posted by at 9:41 pm