Oznamy

 
Pre celú farnosť:
Zemplínska Teplica
  • Sv. spoveď bude v utorok 16:30 – 18:00.
  • Vo štvrtok slávime sviatok Premenenia Nášho Pána Ježiša Krista.
  • Na budúcu nedeľu bude ofera na podporný fond Košickej eparchie.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
3. august
 
Utorok
4. august
18:00   +Ján Chlebaško +panychída
Streda
5. august
 
Štvrtok
6. august
18:00   Premenenie nášho Pána Ježiša Krista.
+Zlata, Imrich, kňaz Ján a Mária (r. Harčariková)
+Ján Kušnirik
 Piatok
7. 
august
 
Sobota
8. august
Nedeľa
9. august
10:00
Nedeľa 10. týždňa po Päťdesiatnici. 
Anna, Anna,  Stanislav s rod. a Peter (r. Harčariková)

 

Malé Ozorovce:      
  • Spoveď Ut- 15:15, prípadne štvrtok o Ján
  • Úmysly na sväté liturgie môžete zapísať v sakristii chrámu, či už u kňaza. Alebo aj u vašej cerkovníčky. Aj budúci týždeň sú voľné úmysly na liturgie
  • Stále dodržiavame hygienické nariadenia, sedieť môžeme ľubovoľne, bez obmedzenia
  • Štvrtok prikázaný sviatok Premenenia Pána
  • Nedeľa Odpustová slávnosť, myrovanie
  • Sväte liturgie:
 Pondelok
3. august
 
 Utorok
4. 
august
16:45  +Ján Poľačok +panychída
Helena (ZBP)
 Streda
5. 
august
 Štvrtok
6. august
16:45  Premenenie nášho Pána Ježiša Krista.
Ružencový spolok
 Piatok
7. 
august
 
Sobota
8. august
 Nedeľa
9. august
10:30   ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

 

 


 

 Posted by at 9:41 pm