Oznamy

 
Pre celú farnosť:
Zemplínska Teplica:
  • Na budúci piatok slávime sviatok Narodenia Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána, v tento deň bude voľnica.
  • Sväté liturgie:
Pondelok
20. jún
18:00

+Michal a Mária Domarackí

Utorok
21. jún
8:00 Božena Sellarová
Streda
22. jún
18:00 +Michal, Anna, Ján, Ján a Juraj (r. Zamboryová, Trellová)
Štvrtok
23. jún
8:00 +Jozef, Mária a Pavel (r. Havrilová)
Piatok
24. jún
18:00 Narodenie Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Ján Chlebaško
Sobota
25. jún
8:00 +Pavol Urban +panychída
Nedeľa
26. jún
8:30 6. nedeľa po Päťdesiatnici

 

Veľké Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
     
     
   
     
     
     
   

 


 Posted by at 9:41 pm