Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Na budúcu nedeľu sa mení čas.
Zemplínska Teplica:
  • V piatok bude o 17:45 sv. ruženec, ktorý bude viesť mládež.
  • Na budúcu nedeľu bude ofera na potreby farnosti.
  • Na budúcu nedeľu bude po liturgii večiereň.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
23. október
 18:00 +z rodiny Baranovej +panychída
Utorok
24. október
8:00 +Mária, Ján a Mária (r. Ordošová)
Streda
25. október
18:00 +Dušan Tirpák (r. Ťukotová)
Štvrtok
26. október
18:00   +Michal a Mária Domarackí +panychída
Piatok
27. október
18:00 +z rodiny Paharovej, Dankovej a Monokovej
Sobota
28. október
8:00 +Ján a Mária +panychída (p. Chlebašková)
Nedeľa
29. október
10:00 21. nedeľa po Päťdesiatnici.

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
23. október
 
Utorok
24. október
 
Streda
25. október
16:45  +Anton, Anna a Pavol (p. Anna Havrilová)
Štvrtok
26. október
 
Piatok
27. október
17:00  +Anna Palivcová (pohrebná) +panychída
Sobota
28. október
 
Nedeľa
29. október
8:30 21. nedeľa po Päťdesiatnici.

 Ø  Na budúcu nedeľu bude ofera na misie.

 Posted by at 9:41 pm