Oznamy

 
Pre celú farnosť:
Zemplínska Teplica:
  • Na budúcu nedeľu bude po liturgii náuka na 1. sv. prijímanie.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
24. apríl
18:00 +Ján Havrila +panychída
Utorok
25. apríl
18:00 +Vladimír Pobožný (40. deň)
Streda
26. apríl
18:00 +Ján Kušnirik +panychída
Štvrtok
27. apríl
18:00 +Juraj Popovič +panychída (farská rada)
Piatok
28. apríl
18:00 +Juraj, Juraj, Michal a Mária (r. Zamboryová, Trellová)
Sobota
29. apríl
8:00 +Ján Kompír
Nedeľa
30. apríl
10:00 3. nedeľa po Pasche. 

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
24. apríl
 
 Utorok
25. apríl
 
 Streda
26. 
apríl
16:45  +Michal Tomáš
Štvrtok
27. apríl
 
Piatok
28. apríl
16:45   +Ján Rác +panychída
Sobota
29. apríl
   
 Nedeľa
30. apríl
8:30 3. nedeľa po Pasche. 

  Posted by at 9:41 pm