Oznamy

 
Pre celú farnosť:
Zemplínska Teplica:
  • Každý deň bude sv. spoveď jednú hodinu pred sv. liturgiou, vrátane nedele.
  • Na budúcu nedeľu bude zmena času.
  • Sväté liturgie:
Pondelok
24. október
18:00 +Božena Okaľová (40. deň) +panychída
Utorok
25. október
18:00 +Juraj Popovič (40. deň) +panychída
Streda
26. október
18:00 +Ján Havrila (9. deň) +panychída
Štvrtok
27. október
8:00 +Helena Kozáková (r. Miňová)
Piatok
28. október
8.00 +Ján, Mária a kňaz Jozef (p. Chlebašková) +panychída
Sobota
29. október
8:00 +z r. Maticovej a Balintovej
Nedeľa
30. október
8:30 24. nedeľa po Päťdesiatnici. 

 

Veľké Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
     
     
   
     
     
     
   

 

 Posted by at 9:41 pm