Oznamy

 
Zemplínska Teplica
  • Od 24. októbra platí na Slovensku zákaz vychádzania, preto účasť na sv. liturgiách nie je dovolená.
  • Do 13. novembra si môžete objednať časopis Misionár, cena je 13€ +kalendár zdarma a do 21. novembra časopis Slovo , cena je 16€ +kalendár zdarma. Objednanie časopisov je telefonicky ( 056/67 96 278, alebo 0904 948 676).
  • Prvý novembrový týždeň sa budú obetovať zádušné sv. liturgie. Kto chce, aby za jeho zosnulých sa obetovali sv. liturgie a tiež parastas, nech to nahlási telefonicky ( 056/67 96 278, alebo 0904 948 676), alebo e-mailom (zemplinskateplica@grkatke.sk).  Parastas sa budeme modliť po uvoľnení protiepidemických opatrení.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
26. október
 7.30 +Helena Hricová +panychída (bez účasti veriacich)
Utorok
27. október
 7.30 +Margita Salaiová (bez účasti veriacich)
Streda
28. október
 7.30 +Peter, Ján, Veronika, Juraj a Juraj (r. Rabatinová) (bez účasti veriacich)
Štvrtok
29. október
 7.30  Vlastný úmysel (bez účasti veriacich)
 Piatok
30. október
 7.30 Vlastný úmysel (bez účasti veriacich)
Sobota
31. október
 7.30  Vlastný úmysel (bez účasti veriacich)
Nedeľa
1. november
7:30  Nedeľa 22. týždňa po Päťdesiatnici. (bez účasti veriacich)

 

Malé Ozorovce:      
  • Od 1. novembra 2020 farnosť Zemplínska Teplica končí s duchovnou správou filiálnej obce Malé Ozorovce. Vzhľadom na to, že dôvod tohto pridelenia pominul, je duchovná správa tejto filiálnej obce vrátená do správy o. Štefanovi Ančočikovi, farárovi farnosti Zbehňov.
    .
   
 
   
 
 
 

 

 


 

 Posted by at 9:41 pm