Oznamy

 
 
ZEMPLÍNSKA TEPLICA:
 • Pre Veľké Ozorovce: Zádušná sv. liturgia +hramoty bude v sobotu o 13:00.
 • Dnes bude ofera na potreby farnosti.
 • Na budúcu nedeľu bude myrovanie.
 • Kto chce sledovať sv. liturgiu na internete, nech mi pošle žiadosť na facebooku do skupiny SVL-ZT.
 • Sv. liturgie:
Pondelok
17. máj
8:00 +Teodor a Eva (p. Chlebašková)
Utorok
18. máj
18:00 +Pavol Feher
Streda
19. máj
18:00 +Mária a Michal Bartkoví
Štvrtok
20. máj
18:00 Na česť Svätého Ducha
Piatok
21. máj
8:00 +Anna Siváková (9. deň)
Sobota
22. máj
8:00 Zádušná  +hramoty
Nedeľa 
23. máj
9:00 ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA 
Sv. liturgia online

 

SLANSKÉ NOVÉ MESTO:
 • Od pondelka 17.mája je menovaný administrátor farnosti o. Tomáš Miňo kt. bude dochádzať z Košíc. Jeho oficiálne uvedenie bude v nedeľu 23.mája.
 • V sobotu 22. mája je piata zádušná sobota, sv. liturgie budú obetované za duše zosnulých, po sv. liturgiách sa pomodlime panychídu s čítaním hramôt.
 • V nedeľu slávime sviatok zostúpenia Svätého Ducha, pri tejto príležitosti Vás pozývame na odpustovú slávnosť do farského chrámu v Slanskom Novom Meste. Slávnostným kazateľom bude o. Jozef Miňo, dekan Košického protopresbyterátu. Pozvanie prijali o. Juraj Tomáš, o. Peter Nižník
 • V nedeľu po sv. liturgiách bude aj myrovanie
 • Tých, ktorí sa ešte minulý rok prihlásili na Púť do Ríma, prosíme aby kontaktovali do piatku (22. 5. 2021) o. Tomáša Miňa na tel. čísle 0911 711 439.
 • Prosíme členov Farskej rady (aj z Kalše) aby v nedeľu 23. mája po sv. liturgii v Slanskom N. Meste prišli na stretnutie, ktoré bude v Kultúrnom dome.
 • Sv. liturgie:
Streda
19. máj
18:00
Sobota
22. máj
9:00 Zádušná  +hramoty
Nedeľa
23. máj
10:30 ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA 

 

KALŠA:
 • Od pondelka 17.mája je menovaný administrátor farnosti o. Tomáš Miňo kt. bude dochádzať z Košíc. Jeho oficiálne uvedenie bude v nedeľu 23.mája.
 • V sobotu 22. mája je piata zádušná sobota, sv. liturgie budú obetované za duše zosnulých, po sv. liturgiách sa pomodlime panychídu s čítaním hramôt.
 • Prosíme  rodičov prvoprijímajúcich detí, aby v nedeľu 23. mája po sv. liturgii ostali na krátke stretnutie.
 • Sv. liturgie:
Streda
19. máj
16:30 +Ján, Mária, Ondrej, Ignác a Júlia (p. Helena Takáčová)
Sobota
22. máj
7:30 Zádušná  +hramoty
Nedeľa 
23. máj
8:30 ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA 
 Posted by at 9:41 pm