Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Na budúci pondelok slávime sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, na konci sv. liturgie bude požehnanie ozimín.
Zemplínska Teplica:
  • Na budúcu stredu nebude náboženstvo.
  • Na budúcu nedeľu bude po liturgii večiereň.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
23. apríl
18:00 Svätý veľkomučeník Juraj. 
+Ján Kušnirik
Utorok
24. apríl
8:00 +Pavol a Mária Dikejoví (r. Paharová)
Streda
25. apríl
18:00 +Mária a Imrich Naďoví (r. Rakušincová)
Štvrtok
26. apríl
7:30 +Mária Ordošová
Piatok
27. apríl
18:00 +Ján a Dominik Havriloví +panychída
Sobota
28. apríl
8:00 +Emil Seman
Nedeľa
29. apríl
10:00  5. nedeľa po Pasche.  

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
23. apríl
16:45  Svätý veľkomučeník Juraj. 
+Michal Doľak
Utorok
24. apríl
 
Streda
25. apríl
 
Štvrtok
26. apríl
 
Piatok
27. apríl
16:45 +Ján, Alžbeta, Alžbeta a František (r. Petrušková)
Sobota
28. apríl
 
Nedeľa
29. apríl
8:30 5. nedeľa po Pasche.  

 Posted by at 9:41 pm