Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • V utorok slávime sviatok nášho otca sv. Mikuláša, po liturgii bude myrovanie.
  • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou, po liturgii bude myrovanie.
Zemplínska Teplica:
  • V stredu nebude náboženstvo
  • Na budúcu nedeľu bude po liturgii náuka na 1. sv. prijímanie.
  • Sväté liturgie:
Pondelok
5. december
17:30 +Teodor, Eva a Jarmila (r. Čekanová)
+Mária, Michal, Mária, Pavol, Anna a Štefan (r. Olahová)
Utorok
6. december
17:30 Náš otec sv. Mikuláš Divotvorca 
Streda
7. december
 
Štvrtok
8. december
17:30 Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou 
Piatok
9. december
17:30 +Anna a Jozef Gazdikoví
Sobota
10. december
8:00 +Mikuláš, Pavol a Anna (r. Čekanová)
Nedeľa
11. december
10:30 Nedeľa svätých Praotcov. 

 

Malé Ozorovce:
  • Na budúcu nedeľu bude po liturgii porada kurátorského zboru.
  • Sväte liturgie:
Pondelok
5. december 
   
 Utorok
6. december
16:00   Náš otec sv. Mikuláš Divotvorca 
 Streda
7. december
 
Štvrtok 
8. december 
16:00   Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou 
Piatok
9. december
   
Sobota
10. december 
   
 Nedeľa
11. december
8:30   Nedeľa svätých Praotcov. 

 

 Posted by at 9:41 pm