Oznamy

 
Pre celú farnosť:
  • Do 20.07.2018 budem na dovolenke, zastupovať ma budú o. Marek Kovaľ v Z. Teplici (0915 865 363) a o. Ján Kmec v M. Ozorovciach.
  • Dňa 20.07. budeme sláviť sviatok sv. Eliáša, v tento deň bude voľnica.
  • V nedeľu 22.07. bude ofera na rádio Lumen a TV Lux.
Zemplínska Teplica
  • Sv. liturgie:
Nedeľa
15. júl
9:30 8. nedeľa po Päťdesiatnici.  
Piatok
20. júl
18:30 Svätý a slávny prorok Eliáš.  
+Mária, Ján a Pavol (r. Jána Miňa)
Sobota
21. júl
7:30 +Michal a Margita (r. Salaiová)
Nedeľa
22. júl
9:30 9. nedeľa po Päťdesiatnici.  
 

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
9. júl
17:15  +Jarmila Čeľovska (ročná) +panychída
Piatok 
13. júl
17:15   +Ján Petruška
Nedeľa
15. júl
8:00   8. nedeľa po Päťdesiatnici.  
Streda
18 júl
17:15 +Mária Beľušová
Piatok
20. júl
17:15  Svätý a slávny prorok Eliáš.  
Kvetoslava (r. Havrilová)
Nedeľa
22. júl
8:00   9. nedeľa po Päťdesiatnici.

 Posted by at 9:41 pm