Oznamy

 
Pre celú farnosť:
Zemplínska Teplica
  • Na budúcu nedeľu bude o 8:00 utiereň.
  • Sv. liturgie:
Pondelok
17. september
18:00 +Pavel Sücs (40. deň)
Utorok
18. september
8:00 Stanislav, Margita a Edita (r. Salaiová)
Streda
19. september
18:00 +Juraj, Ján a Anna (r. Dikejová)
Štvrtok
20. september
8:00 +Monika Andrejková (p. Forgáčová)
 Piatok
21. september
18:00 +Mária, Ján a Mária (r. Ordošová)
Sobota
22. september
8:00 +Jozef, Marta a Michal (r. Zamboryová)
Nedeľa
23. september
9:00 18. nedeľa po Päťdesiatnici.

 

Malé Ozorovce:
  • Sväte liturgie:
Pondelok
17. september
 

 

Utorok
18. september
 
Streda
19. september
16:45  Anton (r. Dobošová)
Štvrtok
20. september
 
Piatok
21. september
16:45  +Ján Marcinko
Sobota
22. september
 
 Nedeľa
23. september
10:30  18. nedeľa po Päťdesiatnici.

 

 Posted by at 9:41 pm